Kde se nachazite: Ekologie

Náš vztah k životnímu prostředí

Naše podnikání vedeme s úsilím směřujícím k minimalizaci negativního vlivu na životní prostředí.


Důraz klademe především na:

  • provádění všech našich činností ekologickým způsobem aplikováním systému environmentálního řízení dle ISO 14001
  • trvalé zlepšování environmentálního řízení
  • rozvíjení technologických procesů se zřetelem na spotřebu energií a efektivitu zdrojů
  • recyklaci látek používaných v našich výrobních procesech
  • zvyšování environmentálního vědomí školením zaměstnanců


Decoleta má mimo jiné zaveden environmentální systém podle ISO 14001:2004.

Tel. +420 567 113 169
Fax +420 567 113 466
Email turning@decoleta.cz
Decoleta, a.s.       
Hruškové Dvory 58
586 01 Jihlava

mapa ESF EU TÜV
logo_medium_black.gif, 2 kB
(c) 2011 Decoleta s.r.o.  |  edited by n.e.s.p.i. Mapa stránek