Decoleta

DECOLETA A JEJÍ VZTAH K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ


Na životním prostředí nám záleží. Proto i když jsme strojní společnost, na naše podnikání se díváme i z pohledu ekologie. Nejvíce patrné je to při výběru nových technologií a také v tom, jak smýšlíme a přemýšlíme nad některými částmi výrobního procesu. DECOLETA má mimo jiné zaveden environmentální systém podle ISO 14001:2004.


Pokud třeba vybíráme nové technologie, zajímá nás, jaká je jejich energetická náročnost. U některých používaných technologií jsme zase maximálně šetrní vůči životnímu prostředí. Například při čištění a odmašťování hotových dílců používáme technologii ROLL a DÜRR, která vypouští nulové emise do ovzduší.V DECOLETĚ MYSLÍME EKOLOGICKY, A TO ZNAMENÁ, ŽE:


  • všechny činnosti děláme ekologickým způsobem a aplikujeme systém environmentálního řízení dle ISO 14001
  • trvale zlepšujeme environmentální řízení
  • rozvíjíme technologické procesy se zřetelem na spotřebu energií a efektivitu zdrojů
  • recyklujeme látky, které při výrobě používáme
  • školíme zaměstnance

 


 

Poptávka

Naše výrobky